inclusie

image-268339-Hendrick_Torfs.jpg
image-328551-IMG_6796-min-45c48.w640.JPG
Hoe zien wij inclusie? 

Tierlantijn staat open voor kinderen met een extra zorgbehoefte. We geloven dat diversiteit mooie kansen biedt voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind.

Diversiteit in een groep is een verrijkende ervaring voor iedereen; kinderen leren van elkaar en vullen elkaar in hun kennen, kunnen en weten aan. Ze leren in het samenzijn met anderen sociale vaardigheden, emoties te ontplooien en hanteren, praktische vaardigheden te ontwikkelen.

De stap naar een inclusieve kinderopvang is voor vele ouders een belangrijke stap: ze wensen opvang waar hun kind voldoende kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, in een voldoende aangepaste en veilige omgeving.

Binnen Tierlantijn komen we aan deze vraag tegemoet door het organiseren van een opvang waar het kind met een extra zorgbehoefte vooral als persoon benaderd wordt.
Eerder dan te kijken naar afwijkingen bij kinderen, kijken we naar wat kinderen aan mogelijkheden bezitten en welke eigenschappen wat meer ondersteuning vergen.

Het ontwikkelingsprobleem bij het kind wordt dus niet centraal gesteld, wel gaan we actief op zoek naar welke signalen qua ontwikkelingsnoden het kind ons geeft en hoe we hieraan kunnen tegemoetkomen . De insteek hierbij is voornamelijk pedagogisch van aard.
Dit resulteert in een gevarieerde aanpak, waarbij er naast oog en oor voor het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind (met of zonder een extra zorgbehoefte), minstens evenveel aandacht wordt geschonken aan de relaties die er tussen de kinderen ontstaan. Inclusieve werking

Tierlantijn maakt deel uit van OLO vzw uit Brasschaat, een organisatie met heel wat expertise op het vlak van specifieke zorgbehoeften.
Hierdoor hebben we binnen onze kinderopvang heel wat mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning en begeleiding te bieden.

Samen met de ouders bekijkt onze orthopedagoog welke noden een kind heeft en hoe we hier een gepast antwoord op kunnen bieden.

Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 03/633 98 50. U kan uw vragen ook via mail stellen: tierlantijn@olo.be